• P 
  • P 
  • VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ - zástup za RD 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ - zástup za RD

Zaměstnavatel: Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
Jičín

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ - zástup za RD- pracoviště Jičín
Požadavky:
1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění,
2) ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu s ekonomickým zaměřením, příp. v oboru veřejná správa,
3) znalost účetnictví,
4) dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, znalost práce na PC,
5) uvítáme: osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, praxi ve státní správě nebo samosprávě.

Jedná se o funkci podléhající zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění.

Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí: strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u osob narozených 1.12.1971 a dříve lustrační osvědčení (je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru) a čestným prohlášení dle § 4, odst. 3, zák. č. 451/1991 Sb., ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být vyhlašovateli výběrového řízení doručeny do 16.9.2019.

Přihlášky se všemi požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Městský

Nástup možný od: 01. 10. 2019
Směnovost: Pružná pracovní doba

odpovědět
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ - zástup za RD
Kontaktní osoba: Ing. Milan Köstinger
Telefon: +420 493 545 300
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: Bakalářské
Pozice určená pro region: Královéhradecký kraj