• P 
  • P 
  • účetní/ administrativní pracovník/ce 

účetní/ administrativní pracovník/ce

Zaměstnavatel: Obec Kočí
Kočí 92
Kočí

Místo výkonu práce: Kočí 92
NÁPLŇ PRÁCE: Vedení účetnictví, zpracování účetních výkazů a předkládání údajů měsíčních účetních závěrek FIN na KÚ, provádění veškerých operací souvisejících s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů; Příprava podkladů k návrhu rozpočtu a rozpočtových úprav, příprava rozpočtové skladby k jednotlivým finančním operacím, přítomnost u auditu a předauditu obce; Zajišťování platebního styku s bankou, vystavování faktur, složenek; Vykonávání správy místních poplatků, vedení evidence a vybíraní poplatků; Vypracování a podávání daňového přiznání obce; Vedení evidence majetku, zpracování přehledů, výkazů a statistiky, tykající se majetku obce; Příprava podkladů pro inventarizaci majetku; Zpracování a evidence povinně zveřejňovaných informací obce; Příprava podkladů pro jednání OZ, výboru OZ ( zejména finančního a kontrolního); Průběžné informování starosty o finančním stavu obce a pohybech na účtu obce; Zabezpečování aktualizace směrnic a oběhu účetních dokladů a podpisového řádu obce OÚ; Zabezpečování aktualizace vnitřních předpisů; Spolupráce na zajištění voleb všech stupňů po technické a materiální stránce; Práce s registry OVM, CzechPoint a dalších agend; Provádění vidimace a legalizace; Vedení spisové služby a evidence obyvatel
POŽADAVKY: znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech; vítána praxe v oboru účetnictví ve státní správě či samosprávě, znalost rozpočtové skladby, dále vítána účast na strategii rozvoje, příprava projektů v rámci kraje; zod

odpovědět
účetní/ administrativní pracovník/ce
Kontaktní osoba: Jaroslava Škarydová
Telefon: 774 622 825
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Pardubický kraj