• P 
  • P 
  • Účetní, rozpočtář, administrativní pracovník obce 

Účetní, rozpočtář, administrativní pracovník obce

Zaměstnavatel: Obec Stará Ves
Dlouhá 287
Stará Ves

10.-12. platová třída
Požadavky:
- velmi dobrá znalost podvojného účetnictví (znalost účetnictví obcí a příspěvkových organizací výhodou),
- dobrá znalost práce na PC (programy MS Office, internet), řidičský průkaz skupiny B,
- důslednost, pečlivost, orientace v platných právních předpisech.
Rozsah pracovní činnosti:
- komplexní vedení účetnictví a rozpočtu obce
- vedení mzdové a personální agendy obce,

Kontaktní osoba: Martina Žákova, starostka obce, e-mail staraves.starosta@seznam.cz, tel.č. 554 254 352 /po-čt 7:00-15:00 hod/

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce dále uveďte své kontaktní údaje - telefonní číslo nebo emailovou adresu.
K přihlášce je nutné doložit:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkající se požadavků tohoto výběrového řízení,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně obecního úřadu Stará Ves nebo
- poštou na

odpovědět
Účetní, rozpočtář, administrativní pracovník obce
Kontaktní osoba: Martina Žáková
Telefon: 554254352
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj