• P 
  • P 
  • Účetní/finanční manažer 

Účetní/finanční manažer

Zaměstnavatel: OK4Inovace
Jeremenkova 1211
Olomouc

Pracoviště: Jeremenkova č.p. 1211/40b, Olomouc.
První kontakt je možný POUZE emailem.

OK4Inovace je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 za účelem realizace Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS) a podpory vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných institucích. Hledáme odborníka se zkušenostmi a znalostmi z oblasti finančního řízení projektů realizovaných v rámci operačních programů v ČR, základní nezbytné znalosti účetnictví, vedení rozpočtu projektu, zákonů a předpisů v oblasti související se zajištěním realizace projektu po finanční stránce. Základní přehled o oblasti výzkumu, vývoje a inovacích, RIS3, inovačním prostředí v kraji výhodou. Zkušenost s realizací veřejných zakázek.

Náplň práce
- Zajišťování financování aktivit projektů a finančního řízení projektů a veškerých administrativních povinností souvisejících s finančním řízením projektů.
- Vedení dokumentace související s finančním řízením projektu na úrovni finančního partnera projektu.
- Zajištění zpracování a doložení podkladů do průběžných žádostí a závěrečné žádosti o platbu.
- Zajištění přípravy a vedení rozpočtu projektů, jejich aktualizace a průběžné vyhodnocování.
- Zpracování a doložení podkladů k žádostem o změnu projektů zejména finančního charakteru.
- Součinnost při zajišťování podkladů pro finanční kontrolu projektu, audity, spolupráce s kontrolními a auditními orgány při kontrole využívání finančních prostředků v rámci projektu. Vedení účetnictví. Zajišťování evidence majetku a jeho inventarizaci.

Požadujeme
- SŠ

odpovědět
Účetní/finanční manažer
Kontaktní osoba: Jen písemně
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj