• P 
  • P 
  • Hlavní účetní 

Hlavní účetní

Zaměstnavatel: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
Benešovo náměstí 604
Teplice

VŠ nebo SŠ s maturitou ekonomického zaměření, Spolehlivost, Pečlivost, Samostatnost
Zodpovídá za kompletní vedení účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zabezpečuje činnosti spojené s interním a externím výkaznictvím a zodpovídá za organizaci zpracování účetnictví. Provádí účetní záznamy vnitřními účetními doklady a kontroluje správnost vedení účetnictví podle obecně závazných právních předpisů (českých účetních předpisů, daňových a dalších obecně závazných právních předpisů), Sestavuje účetní závěrky a mezitímní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky) v souladu s vyhláškou 410/2009, Spolupracuje při správě a údržbě účetního informačního systému, Zajišťuje platební styk prostřednictvím bankovních ústavů, Metodicky dohlíží na provozní účetní evidencí školních jídelen, Zpracovává reporty a pravidelní měsíční výstupy z účetnictví pro vedení školy
Spolupracuje s auditory, daňovými poradci a dalšími externími subjekty, připravuje a shromažďuje potřebné podklady, Zajištuje archivaci účetních dokladů.
Zaměstnnaecké výhody - FKSP (stravování, příspěvky na penzijní, životní pojištění …)
Hlásit se osobně, telefonicky nebo e-mailem

odpovědět
Hlavní účetní
Kontaktní osoba: Imrich Kovacs
Telefon: 736 482 066
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Ústecký kraj