• P 
  • P 
  • Odborný/vrchní referent – mzdový/á účetní 

Odborný/vrchní referent – mzdový/á účetní

Zaměstnavatel: ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK
Na struze 229

Místo výkonu práce:
Praha

Kontaktní osoba:
Kremlová Gabriela, e-mail: gabriela.kremlova@abscr.cz

INFORMACE: https://www.abscr.cz/nabizime/nabidka-zamestnani/

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo „odborný/vrchní referent – mzdový/á účetní“ v Oddělení ekonomiky
a provozu v Archivu bezpečnostních složek

Vedoucí služebního úřadu ředitelka Archivu bezpečnostních složek jako služební orgán
příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního
místa „odborný/vrchní referent – mzdový/á účetní“ v Oddělení ekonomiky a provozu, v oboru
služby 19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech
státní služby.
Místem výkonu služby bude Praha.
Služba na tomto místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 10. 2020, případně dle domluvy.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy
Popis činností vykonávaných na uvedeném služebním místě:
- Zabezpečení výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu.
- Zajištění agendy daní ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
- Komplexní zajištění mzdové agendy organizace (včetně zpracování docházkových listů a dovolenek).
- Zpracovávání mezd zaměstnanců v plném rozsahu a zodpovědnost za správné a včasné zpracování.
- Zabezpečení a provedení veškerých srážek z platu včetně styku s

odpovědět
Odborný/vrchní referent – mzdový/á účetní
Kontaktní osoba: Gabriela Kremlová
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Praha