• P 
  • P 
  • referent - právní auditor oddělení Metodiky majetku a právního auditu odboru Maj 

referent - právní auditor oddělení Metodiky majetku a právního auditu odboru Maj

Zaměstnavatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390

kontakt:Agyagosová Martina Bc. e-mail: podatelna@uzsvm.cz, místo výkonu:Rašínovo nábřeží č.p. 390/42.
požadavky na uchazeče:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
praxe v oblasti majetkoprávní problematiky výhodou
znalost práce s informačním systémem eKLEP výhodou
znalost právních předpisů vztahujících se k činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (např. zákona č. 219/2000 Sb., zákona č. 201/2002 Sb., aj.)
samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnost, pečlivost
znalost práce s PC (MS Office)
praxe ve veřejné správě výhodou
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

charakteristika pracovního místa:

zpracovává návrhy vnitřních předpisů ÚZSVM pro oblast hospodaření a nakládání s majetkem státu a zajištěného majetku, včetně realizace majetku státu formou veřejných dražeb, elektronického aukčního systému a výběrových řízení s aukcí, a implementuje změny v příslušných právních předpisech do těchto vnitřních předpisů. Dále zpracovává návrhy vnitřních předpisů ÚZSVM v oblasti cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a majetkových účastí státu a zajišťuje jejich včasnou aktualizaci;
zabezpečuje metodiku, metodicky řídí a koordinuje oblast právního auditu a škodních komisí;
po právní stránce metodicky řídí a koordinuje oblast uzavírání smluv a tvorbu smluvních dokumentů (standard

odpovědět
referent - právní auditor oddělení Metodiky majetku a právního auditu odboru Maj
Kontaktní osoba: Martina Agyagosová
Telefon: 225 776 686
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Praha