• P 
  • P 
  • ÚČETNÍ 

ÚČETNÍ

Zaměstnavatel: Město Brušperk
K náměstí 22

A16 z:6/5/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Brušperk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - úředník (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) Referent odboru financí, majetku a vnitřních věcí.
Zaměstnavatel: Město Brušperk, Městský úřad Brušperk
Druh práce: ÚČETNÍ
Místo výkonu práce: Město Brušperk
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
1. Vzdělání středoškolské s maturitou, vyšší odborné nebo vysokoškolské - ekonomického zaměření
2. Obecné znalosti v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích
3. Obecné znalosti v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
4. Orientace v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v ČÚS
5. Orientace ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 410/2009 Sb., účtová osnova, české účetní standardy
6. Výhodou - praxe ve vedení účetnictví a zkouška odborné způsobilosti
7. Uživatelská znalost práce s PC - Word, Excel, Outlook, Internet
8. Občanská bezúhonnost doložena výpisem z evidence Rejstříku trestu ne starším než tři měsíce
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
Vzdělání středoškolské s maturitou, vysokoškolské, obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, obecné znalosti zákona č. 89/2012-občanský zákoník, znalosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uživatelská znalost s PC-Word, Excel, Outlook, Internet, občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence rejstříku tre

odpovědět
ÚČETNÍ
Kontaktní osoba: PŘIHLÁŠKY DO 18. 5. 2021
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj