• P 
  • P 
  • Hlavní účetní 

Hlavní účetní

Zaměstnavatel: Kamýk Daunen s.r.o.
Kamýk nad Vltavou 179

Pozice: hlavní účetní
Co vás čeká
Hlavní účetní je člen týmu, který bude zajišťovat hladký chod finančního oddělení, bude zodpovědný za správné vedení účetnictví a účetních závěrek a bude provádět dohled nad finančním chodem firmy.
Mezi hlavní náplň práce bude spadat:
- dohled nad vedením firemního účetnictví,
- zodpovědnost za řízení včasnosti plateb,
- průběžné vyhodnocování ziskovosti jednotlivých zakázek, zákazníků, společnosti,
- spoluúčast při tvorbě, kontrola a schvalování kalkulací produktů pro koncové zákazníky,
- tvorba periodických finančních reportů / statistik pro vedení společnosti,
- spolupráce s externími dodavateli v obl. účetnictví a finančnictví,
- finanční poradenství v oblasti strategických rozhodnutí ve společnosti,
- udržování systému kontroly
- kontrola vedení účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s mezinárodními účetními standardy,
- spolupráce s orgány státní správy a s ostatními institucemi při provádění účetních kontrol, auditů, revizí
sestavování účetní závěrky,
- tvorba vnitřních účetních předpisů společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
participace při sestavování finančních plánů a bilancí organizace,
- zpracovávání rozpočtu a finančních plánů organizace,
- zpracovávání pravidelných výstupů z účetnictví pro potřeby managementu,
- komunikace s bankovními institucemi,
- řízení chodu finančního oddělení
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
Obecné dovednosti:
- pokročilá uživatelská znalost sady MsOffice,
- numerická způsobilost, ekonomické a právní povědomí,
- jazyková způsobilost v češti

odpovědět
Hlavní účetní
Kontaktní osoba: Martina Štefanová
Telefon: 778 416 902
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Středočeský kraj