• P 
  • P 
  • Referenti odboru finančního - pracovníci úseku ekonomiky odboru finančního - hla 

Referenti odboru finančního - pracovníci úseku ekonomiky odboru finančního - hla

Zaměstnavatel: Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1

Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/ka odboru finančního (pracovní poměr na dobu neurčitou).

Druh práce: pracovník/ice úseku ekonomiky odboru finančního - hlavní pokladní
Platová třída: 8
Místo výkonu práce: Městský úřad Cheb
Termín nástupu: dle dohody, nejdéle 1. prosince 2021
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Pracovní doba: Po+St 7:30-17:00 h (pružná pracovní doba), Út+Čt+Pá 8:00-14:00 h (pružná pracovní doba).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka.

Minimální požadavky úřadu:
- ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
- znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků
- rámcová znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších změn
- rámcová znalost vyhlášky číslo č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších změn
- dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet)
- dobré komunikační schopnosti, asertivita.

Výhodou:
- praxe v oblasti účetnictví obcí
- praxe v územní samosprávě nebo ve státní správě.

Výčet požadovaných dokladů:
- vyplněná žádost o přijetí do pracovního poměru (tiskopis je k dispozici na internetových stránkách města Chebu www.cheb.cz nebo na podatelně MěÚ)
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadním průběhu zaměstnání uchazeče a o jeho odborných znalostech
- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabízíme:
-

odpovědět
Referenti odboru finančního - pracovníci úseku ekonomiky odboru finančního - hla
Kontaktní osoba: Ladislava Holcová
Telefon: 354440154
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Karlovarský kraj