• P 
  • P 
  • Samostatná účetní/samostatný účetní 

Samostatná účetní/samostatný účetní

Zaměstnavatel: Obec Borová
Borová 100

NÁPLŇ PRÁCE: Vedení účetnictví územně samosprávného celku (komplexní aplikace zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve spojitosti se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Měsíční zpracování DPH - daňové přiznání, kontrolní hlášení. Zpracování ročního přiznání právnických osob za obec.
Vedení majetku - jeho pořízení, odepisování, technické zhodnocení a vyřazení. Mzdy - komplexní zpracování mezd zaměstnanců a zastupitelů obce. Výhodou je znalost: evidence obyvatel - přihlášení k trvalému pobytu, narození a změny zjištěné v registru, evidence hrobových míst na katolickém a evangelickém hřbitově - nájemci, pohřbení a uzavírání nových nájemních smluv na hrobová místa. Vidimace a legalizace (ověření podpisů a listin). Zajištění výstupů prostřednictví Czech - point. Vedení archivu - spisový a skartační plán. Vedení samostatné účetní evidence při čerpání dotací
NABÍZÍME: výše mzdy se odvíjí od praxe, stravování - stravovací paušál, zaměstnanecké benefity
KONTAKT: osobně, telefonicky kdykoliv

odpovědět
Samostatná účetní/samostatný účetní
Kontaktní osoba: Lenka Tlustá
Telefon: 603741378
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Pardubický kraj