• P 
  • P 
  • Referent úseku financí, rozpočtu a evidence majetku (účetní) 

Referent úseku financí, rozpočtu a evidence majetku (účetní)

Zaměstnavatel: Statutární město Ostrava
Rynky 277

1. kontakt telefonicky od 7:00 hodin, e-mailem, osobně v 9:00 hodin. Tel.: 725 141 012, e-mail: jhykl@hostalkovice.ostrava.cz

Tajemník Úřadu městského obvodu Hošťálkovice oznamuje nabídku na obsazení volného pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Hošťálkovice.

Druh práce: Referent úseku financí, rozpočtu a evidence majetku

Charakteristika vykonávané práce:
Pracovník na úseku financí, rozpočtu a evidence majetku zajišťuje v rámci samostatné působnosti v rozsahu svěřeném městskému obvodu statutem na úseku financování, účetnictví a pohybu majetku, všech příjmů a výdajů hospodaření ve vztahu ke státnímu a městskému rozpočtu. Aktualizuje upravený rozpočet městského obvodu, vč. elektronického zpracování v IS GINIS, zpracovává finanční vypořádání městského obvodu s rozpočtem statutárního města Ostravy, organizuje vedení účetnictví městského obvodu podle platné účtové osnovy, evidenci nemovitého majetku v IS GINIS (přírůstky a úbytky za účetní období), zabezpečuje práce při kontrole zjištěných stavů majetku, pohledávek a závazků s účetní evidencí v rámci inventarizace.

Doplňující informace:
Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava, Rynky 277, Ostrava-Hošťálkovice
Doba, na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- dosažení věku 18 let

Kvalifikační předpoklady:
- dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v plat

odpovědět
Referent úseku financí, rozpočtu a evidence majetku (účetní)
Kontaktní osoba: Josef Hykl
Telefon: 725 141 012
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj