• P 
  • P 
  • Hlavní účetní 

Hlavní účetní

Zaměstnavatel: SNĚŽNÍK , a.s.
Dolní Morava 79

Co bude náplní Vaší práce
- Zodpovědnost za průběžnou a komplexní měsíční kontrolu účetnictví společnosti
- Kontrola dodržování harmonogramu sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih dle platných právních předpisů, vnitřních pokynů a metodiky organizace
- Podílení se na stanovení metodiky účetnictví, způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení a postupů pro provedení účetní závěrky v účetnictví a v účetní závěrce ve společnosti
- Spolupráce při nastavení kontací v produkčních systémech
- Účtování složitějších operací, kontrola časového rozlišování a dohadných položek
- Účtování položek účtové skupiny 4
- Zpracování přiznání k DPH, silniční dani, majetkovým a ostatním daním
- Příprava fyzických inventur majetku a zásob. Vypracování návrhu pokynů k provádění inventur, harmonogramů inventarizace a všech náležitostí, spojených s prováděním inventarizace
- Účetní výkaznictví - zpracování povinné statistiky
- Spolupráce se státními orgány, zejména FÚ, KN apod.
- Kontroly dodržování měsíční účetní uzávěrky, průběžných inventarizací účtů účetními
- Rozbory hospodářských výsledků s vedoucími středisek, konzultace k podkladům
- Spolupráce při auditu a při sestavení DPPO
- Spolupráce s Ekonomicko-správním ředitelem - zástup v jeho nepřítomnosti, vedení finanční účtárny
- Odpovědnost za řádnou archivaci účetních dokladů

Co od Vás čekáme
- Vzdělání ekonomického směru (vysokoškolské + 2 roky praxe nebo středoškolské + 5 let praxe)
- Zkušenost s vedením kolektivu
- Čistý trestní rejstřík
- Znalost podvoj

odpovědět
Hlavní účetní
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Pardubický kraj