• P 
  • P 
  • Účetní finanční a investiční 

Účetní finanční a investiční

Zaměstnavatel: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547

- účtování na úseku účetnictví, například majetku, pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům.
- vedení účetnictví účetní jednotky, včetně řešení případů porušení povinností dle zákona o účetnictví s příslušnými předpisy.
- komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
- Vedení účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů.
- Dodržování Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Základní předpoklady:
- Státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR.
- Způsobilost k právním úkonům.
- Komunikační schopnosti.
- Trestní bezúhonnost, svéprávnost.
- Ovládání jednacího jazyka.
závodní stravování, focus pasy, příspěvek na penzijní pojištění, 5 týdnů dovolená, sick days, vzdělávání,

odpovědět
Účetní finanční a investiční
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Jihomoravský kraj