• P 
  • P 
  • Účetní / správce rozpočtu 

Účetní / správce rozpočtu

Zaměstnavatel: Okresní soud Jeseník
Dukelská 761

Termín pro podání přihlášky je stanoven do 6. 4. 2022, do 12,00 hod. Do stanoveného termínu je třeba doručit přihlášku se všemi požadovanými podklady Okresnímu soudu v Jeseníku, Dukelská 2a/761, 790 01 Jeseník.
Obálka, nechť je označena "výběrové řízení na pozici účetní/správce rozpočtu - NEOTVÍRAT".
Výběrové řízení se bude konat v týdnu od 11. 4. do 15. 4. 2022, přesný termínu všem účastníkům sdělen s dostatečným předstihem.
Další informace o průběhu výběrového řízení:
- součástí výběrového řízení, které slouží k výběru nejvhodnějšího kandidáta/kandidátky, bude pohovor před komisí určenou předsedkyní Okresního soudu v Jeseníku
- předsedkyně Okresního soudu v Jeseníku si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášení výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Informace o průběhu výběrového řízení podá:
Ing. Miroslav Sucháček, ředitel správy Okresního soudu v Jeseníku, tel. č. 584 458 225
K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení uchazeč/ka předloží:
- strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než dva měsíce)
- prohlášení uchazeče, že dává souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, vyhlášeného Okresním soudem v Jeseníku, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 20196/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dále, že dává souhlas s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost.
Kvalifikační předpo

Požadujeme
Ekonomika - jiné, Ekonomika - účetnictví a daňové evidence

odpovědět
Účetní / správce rozpočtu
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj