• P 
  • P 
  • VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO A PROVOZNĚ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ 

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO A PROVOZNĚ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

Zaměstnavatel: Obec Bolatice
Bolatice
Bolatice

KO: Ing. Kateřina Michaliková, tel.: 605 167 298, volejte 8 - 13 hod, životopisy zasílejte na email: dss@bolatice.cz
Přihlášku zájemce doručí na adresu:
Obec Bolatice, k rukám Ing. Kateřiny Michalikové, ul. Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice s označenou
obálkou „Výběrové řízení – vedoucí oddělení sociálního a přímé péče – NEOTVÍRAT“.
Své podklady zasílejte tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději 12. září 2022 do 12.00
hodin.
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
Jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo průkazu o povolení k pobytu, jedná-li se o cizího státního příslušníka, datum a podpis zájemce.
Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopise apod.
K přihlášce zájemce připojí:
- Strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se nabízené vedoucí pozice
- Motivační dopis pro předpoklad k dané pracovní pozici s krátkou úvahou svého pohledu na způsob poskytování přímé péče v pobytové sociální službě
- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nebo jeho ověřena kopie)
- Úředně ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
- Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákonné předpoklady:
- Trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům (§ 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.)
- Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem a věkem nad 18 let
- Ovládání jednacího jazyka
Požadavky odborné:
- VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním pro

odpovědět
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO A PROVOZNĚ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj