• P 
  • P 
  • ÚČETNÍ OBCE 

ÚČETNÍ OBCE

Zaměstnavatel: Obec Radkovice u Hrotovic
Radkovice u Hrotovic 13

Starosta obce Radkovice u Hrotovic v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č.
262/2006Sb., zákoník práce, v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní/ho obce Radkovice u Hrotovic

Stručné vymezení pracovní náplně:
• komplexní vedení účetnictví obce
• sestavování, kontrola a plnění rozpočtu obce
• daňová agenda včetně DPH
• kompletní majetková evidence
• evidence závazků a pohledávek obce
• zpracování statistických výkazů
• mzdová a personální agenda
• vedení agendy evidence obyvatel, pořizování výpisů z Czech pointu
• zajišťování platebního styku s bankou
• vedení spisové a archivační služby

• další administrativní práce na obecním úřadě
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
• mzda dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., s ohledem na praxi a dosažené vzdělání
• místo výkonu práce: Obec Radkovice u Hrotovic
• termín nástupu 1. 7. 2023 popř. dle dohody

Požadavky:
• minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru
• znalost podvojného účetnictví
• znalost zákona o DPH
• znalost zákona o účetnictví
• dobrá znalost práce s PC
• samostatnost a spolehlivost
• ochota dále se neustále vzdělávat
• znalost programu KEO výhodou
• praxe v samosprávě výhodou
• znalost rozpočtové skladby, rozpočtových pravidel ÚSC a zákona o obcích výhodou

Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR
• dosažení věku 18 let, svéprávnost
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka

Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno a příjmení uchazeče, ti

odpovědět
ÚČETNÍ OBCE
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Kraj Vysočina