• P 
  • P 
  • Mzdový/á účetní 

Mzdový/á účetní

Zaměstnavatel: Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Dolní hejčínská 50

Zajišťovat mzdovou agendu organizace ve spolupráci s vedoucím ekonomicko-administrativního úseku a ostatními vedoucími, což zahrnuje především:
- shromažďování podkladů pro zpracování mezd, kontrolu pracovních výkazů,
- zajištění komplexního zpracování mezd včetně zákonných odvodů,
- zpracování a provádění zúčtování veškerých srážek u zaměstnanců a jejich převádění na příslušné instituce, včetně důchodového připojištění,
- zajištění převodu mezd na bankovní účty zaměstnanců,
- zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a mzdových listů,
- provádění ročního zúčtování daně z příjmů jednotlivých zaměstnanců,
- zpracování hlášení zdravotním pojišťovnám, ČSSZ a dalším orgánům činným v této oblasti,
- vystavování různých potvrzení pro zaměstnance,
- zpracování příslušných zpráv do rozborů hospodaření organizace za uplynulé období,
- zpracování evidenčních a statistických hlášení dle jednotlivých sociálních služeb, složek platu a skupin zaměstnanců,
- vedení osobních spisů zaměstnanců v listinné i elektronické podobě,
- ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci zpracování plánu dovolených, vedení evidence dovolených, aktualizaci nároku na řádnou a dodatkovou dovolenou,
- vedení evidence pracovních neschopností zaměstnanců, včetně souvisejících hlášení a statistiky,
- provádění činností spojených s nástupem a odchodem zaměstnance (výpočet a ověření délky praxe, návrh platového výměru, vystavení zápočtových listů apod.),
- zpracování a aktualizaci vnitřních směrnic.
Co od Vás požadujeme:
-Vysokoškolské, popř. vyšší odborné, resp. střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou ek

odpovědět
Mzdový/á účetní
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj