• P 
  • P 
  • Mzdový/á účetní 

Mzdový/á účetní

Zaměstnavatel: Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Dolní hejčínská 50

Kontakt POUZE telefonicky - v pracovní dny od 8:00 do 14:30 nebo e-mailem.

Zajišťovat mzdovou agendu organizace ve spolupráci s vedoucím ekonomicko-administrativního úseku a ostatními vedoucími, což zahrnuje především:
shromažďování podkladů pro zpracování mezd, kontrolu pracovních výkazů,
zajištění komplexního zpracování mezd včetně zákonných odvodů,
zpracování a provádění zúčtování veškerých srážek u zaměstnanců a jejich převádění na příslušné instituce, včetně důchodového připojištění,
zajištění převodu mezd na bankovní účty zaměstnanců,
zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a mzdových listů,
provádění ročního zúčtování daně z příjmů jednotlivých zaměstnanců,
zpracování hlášení zdravotním pojišťovnám, ČSSZ a dalším orgánům činným v této oblasti,
vystavování různých potvrzení pro zaměstnance,
zpracování příslušných zpráv do rozborů hospodaření organizace za uplynulé období,
zpracování evidenčních a statistických hlášení dle jednotlivých sociálních služeb, složek platu a skupin zaměstnanců,
vedení osobních spisů zaměstnanců v listinné i elektronické podobě,
ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci zpracování plánu dovolených, vedení evidence dovolených, aktualizaci nároku na řádnou a dodatkovou dovolenou,
vedení evidence pracovních neschopností zaměstnanců, včetně souvisejících hlášení a statistiky,
provádění činností spojených s nástupem a odchodem zaměstnance (výpočet a ověření délky praxe, návrh platového výměru, vystavení zápočtových listů apod.),
zpracování a aktualizaci vnitřních směrnic.
Co od Vás požadujeme:
Vysokoškolské, popř. vyšší odborné, resp. stře

Požadujeme
Ekonomika

odpovědět
Mzdový/á účetní
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj